Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. Ο καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη ή τιμολόγιο).

Αγορανομικός υπεύθυνος
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.