White Greek Wines - 750ml

Zoiforos | Mesimvria Winery - €19,00
Asyrtiko - Sauvignon Blanc

Flogoinos | Mesimvria Winery - €19,00
Malagousia

Techni Alipias | Wine Art Estate - €21,00
Asyrtiko - Sauvignon Blanc

Ktima Biblia Chora | Ktima Biblia Chora - €27,50
Asyrtiko - Sauvignon Blanc

Argyros Estate | Argyros Estate - €37,00
Asyrtiko

Moschofilero | Skouras - €19,00
Moschofilero

Kanenas | Tsantalis - €19,50
Mosxato Alexandria’s - Chardonnay

Thema | Pavlidis Estate - €25,00
Asyrtiko - Sauvignon Blanc

Magic Mountain | Nico Lazaridi - €32,00
Sauvignon Blanc

Paraga | Kir-Υanni - €23,00
Roditis

Samaropetra | Kir-Υanni - €25,00
Sauvignon Blanc

Livadiotis Estate White | Livadiotis Estate - €19,00
Asyrtiko – Malagousia – Chardonnay

Gerovassiliou Estate | Gerovassiliou Estate - €27,00
Asyrtiko - Malagousia

Malagousia Gerovassiliou | Gerovassiliou Estate - €28,50
Malagousia

Alpha Estate Malagousia | Alpha Estate - €25,00
Malagousia

Alpha Estate Chardonnay | Alpha Estate - €29,50
Chardonnay

Alpha Estate White | Alpha Estate - €28,00
Sauvignon Blanc

Alpha Estate Fumée | Alpha Estate - €29,00
Sauvignon Blanc

Back to Index ↑

Red Greek Wines - 750ml

Zoiforos | Mesimvria Winery - €19,00
Cabernet Sauvignon-Merlot

Flogoinos | Mesimvria Winery - €22,00
Syrah

Livadiotis Estate Red | Livadiotis Estate - €20,00
Merlot-Cabernet Sauvignon

Paraga | Kir-Yanni - €23,50
Xinomavro - Merlot - Syrah

Yannakochori | Kir-Yanni - €27,00
Merlot - Xinomavro

The Black Sheep | Nico Lazaridi - €23,00
Syrah-Merlot

Magic Mountain | Nico Lazaridi - €44,00
Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc

Biblia Chora | Ktima Biblia Chora Winery - €34,00
Cabernet Sauvignon-Merlot

Mavrotragano | Argyros Estate - €49,00
Mavrotragano

Kanenas | Tsantalis - €24,00
Mavroudi - Syrah

Thema | Pavlidi Estate - €31,00
Agiorgitiko - Syrah

Techni Alipias | Wine Art Estate - €27,00
Agiorgitiko - Cabernet Sauvignon

Alpha Estate Red | Alpha Estate - €42,00
Syrah - Merlot - Xinomavro

Tannat | Alpha Estate - €29,00
Tannat

One | Alpha Estate - €95,00
The top 17 barrels of each year

Back to Index ↑

Rosé Greek Wines - 750ml

Zoiforos | Mesimvria Winery - €19,00
Syrah

Akakies | Kir-Yanni - €21,00
Xinomavro Aminteo

Thema | Pavlidis Estate - €22,50
Tempranillo

Rosé | Nerantzi Estate - €23,00
Syrah

Alfa Estate Rosé | Alfa Estate - €27,00
Xinomavro - Syrah

Back to Index ↑

Small Portions Glass 175ml

Flogoinos White - €5,40
Malagousia

Zoiforos White - €5,40
Sauvignon Blanc - Asyrtiko

Flogoinos Red - €5,90
Syrah

Zoiforos Red - €5,50
Merlot - Cabernet Sauvignon

Zoiforos Rosé - €5,50
Syrah

Altius Semi-sweet - €5,20
Μerlot

Red Sagria (glass 187ml) - €6,00

White Sangria (glass187ml) - €6,00

Back to Index ↑

Small Portions - Bottle 187ml

Livadiotis Estate White - €5,70
Asyrtiko - Malagousia - Chardonnay

Livadiotis Estate Red - €5,70
Merlot - Cabernet - Sauvignon

Livadiotis Estate Semi-sweet - €5,70
Multiple Varieties

Livadiotis Estate Rosé - €5,70
Multiple Varieties

Back to Index ↑

Sparkling Wines

Asti Martini 200ml - €7,50
Sparkling

Moscato d’Ifestia 187ml - €10,00
Sparkling

Asti Martini 700ml - €22,00
Sparkling

Moscato d’Ifestia 700ml - €25,00
Sparkling

Back to Index ↑

Champagne 700ml

Moet & Chandon - €90,00
Sparkling

Back to Index ↑